Please download latest verson of Flash player
About us » Püsök Dániel bemutatkozik - Dániel Püsök introduces himself

 DSC05532.JPG <- A Püsök család fogadása a gyülekezetben, 2009/9/13

 

 A kommunista Romániában, az országot ért egyik legnagyobb földrengés évében , 1977-ben (augusztus 21) születtem, a „dimbes-dombos vén Szilágyság” közepe táján elhelyezkedő falucskában, Egrespatakon. Szüleim, hívő baptista emberek lévén, akiknek a harmadik, és egyben utolsó gyermekeként születtem, Istenfélelemre, hitre, szeretetre, őszinteségre, tiszteletre, a munka szeretetére neveltek. Szüleim tanítása mellett, a szomszédságunkban levő gyülekezet, és az ott zajló események, meghatározó erővel bírtak a neveltetésemben és a lelki formálódásomban. Az iskola első négy évét Egrespatakon, majd az ötödik osztálytól a középiskola végéig Zilahon végeztem. Az érettségi után egy évet a Zilahi Baptista Bibliaiskolában tanultam, majd ezt követően a Kolozsvári Magyar Baptista teológián mélyíthettem teológiai ismereteimet négy éven át. Mivel a román állam nem ismerte el a Kolozsváron szerzett diplomáinkat, ezért osztálytársaimmal együtt beiratkoztunk a Bukaresti Román Baptista Teológiai Intézetbe, ahonnan, a látogatás nélküli szakon való tanulásunk után, az állam által is elismert diplomát szerezhettünk. Továbbá, még megadatott az a lehetőség, hogy egy évet, az Egyesült Királysághoz tartozó Walesi tartomány fővárosában, a Cardiffi Egyetemen szélesíthettem teológia látókörömet. Hálás vagyok Mennyei Atyámnak minden lehetőségért, ami megadatott nekem a tanulásra. Ezek a lehetőségek fényt derítettek előttem a teljes tudás végtelenségére, valamint személyes ismereteim hiányosságára. Továbbá motivációt nyújtanak arra, hogy életem végéig megragadjak minden lehetőséget a tudásom mélyítésére.

MEGTÉRÉS ÉS ELHÍVATÁS A LELKI SZOLGÁLATRA
Isten kegyelméből, gyermekkoromtól kezdve kapcsolatban voltam a hittel és a Biblia tanításával. Mindig is hittem Isten létezésében és a Biblia tanításában. Ennek ellenére az Ördög megtalálta a módot arra, hogy életre keltse bennem a velem született bűnt. Szomorúan gondolok azokra az eseményekre, amelyekben bűnös cselekedeteimmel fájdalmat okoztam Istennek és szeretteimnek. Próbáltam megváltozni, de nem sikerült. Istennek azonban legyen hála, hogy ami embereknek lehetetlen az neki lehetséges. Sokszori próbálkozásom után eljött az a pillanat, amikor Ő közel jött hozzám és megváltoztatta az életemet. A Hargitai táborban történt ez az esemény, 1994 júliusában. Ez volt az első alkalom életemben, amikor őszintén tudtam sírni és bánkódni bűneim miatt. Egy leírhatatlan és emberileg megmagyarázhatatlan lelki összetörettetést éltem át. Isten rám árasztotta a bűnbánat Lelkét. Onnan, abból az állapotból Istenhez kiáltottam, bocsánatot kérve és megvallva bűneimet Isten és a velem imádkozó testvérek előtt. Ezek után Isten hitet adott a szívembe, hogy Jézus értem is meghalt és ennek köszönhetően a múltam, minden gonosz cselekedeteivel eltöröltetett. Újjászülettem. E csodálatos pillanat után, feléledt bennem az a vágy, amit gyermekkorom óta a szívemben hordoztam, hogy Isten szolgálatában szeretném leélni az életemet. Miután meggyőződtem arról, hogy ez a vágy nem öncélú, hanem Istentől lett a szívembe ültetve, elkezdtem az értelmi és gyakorlati felkészülést a kolozsvári teológián.

HÁZASSÁG ÉS BEÁLLÁS A LELKIPÁSZTORI SZOLGÁLATBA
Urunk 2000-ik éve, nagy jelentőséggel bíró év az életemben. Ennek az évnek a májusában találkoztam drága feleségemmel Adinával, akivel össze is házasodtunk, ugyanennek az évnek a novemberében. Azóta igazi társammá vált úgy az életben, mint a szolgálatban. Házasságunkat Isten egy kislánnyal, Saloméval áldotta meg, aki 2008 május 30-án született. Továbbá, 2000 volt az az év, amikor befejeztem tanulmányaimat a Kolozsvári teológián és elkezdhettem lelkipásztori szolgálatomat a tordai körzetben, ahol áldott 9 évet töltöttünk családommal. Ezek az évek alatt megtapasztaltuk Isten sokoldalú áldását, úgy a gyülekezeti, mint a személyes életünkben. Isten adott megtérőket, akik csatlakoztak a körzetben levő gyülekezetekhez, de őszintén és szomorú szívvel kell megvallanunk, hogy ha nem is sokan, de voltak olyanok is, akik elhagyva az Urat és a gyülekezetet, visszatértek a világba. A megtérőkért az Úré a dicsőség, a meglankadtakért magunkban kell keresnünk a hiányosságokat. Tordai szolgálatunk, 2009. áprilisáig tartott, azonban a tordai körzet testvériségét továbbra is szívünkben és imáinkban hordjuk.

A TORONTÓI MEGHÍVÁS ÉS SZOLGÁLATBA ÁLLÁS
A Torontói Magyar Baptista Gyülekezet 2008 augusztusában hívott meg, hogy lelkipásztori szolgálatot végezzek a gyülekezetben. Erre a meghívásra, mennyei Atyám meggyőzése alapján, pozitív választ adtam, és 2009. június 11-én Torontóba költözve elkezdtem az itteni szolgálatot. A családom szeptember 3-án követett, és azóta, az ő támogatásukkal igyekszem pásztorolni a rám bízott nyájat. Itteni szolgálatom példaképe a bibliai Nehémiás. Hozzá hasonlóan szeretnék falat építeni, amely egyrészt biztonságot nyújt Isten népének és a Sátán által üldözött embereknek, másrészt pedig pontosan meghúzza a határt „Jeruzsálem” és az ellenség területe, Isten és a Sátán világa között. Célom az, hogy ezt a szolgálatot alázattal, hűséggel, Istenre figyelve végezzem, a tiszta Ige hirdetése, az imádság, a családlátogatás és az ismeretben való fejlődés által. Köszönöm mindazoknak, akik imáikkal támogatnak ebben a küldetésemben.

Püsök Dániel

Home page |  About us |  Programs |  Camp rama |  Picture gallery |  News/Events |  Links/Downloads |  Contact us
Website by ITW Consulting